Wintercompetitie

Beste leden,

Wij verzoeken u deze informatie en aandachtig door te nemen(!) en alle relevante informatie door te geven aan uw teamgenoten w.o. de samenstelling van uw team, speelschema’s en poule indeling.

De WTC wordt gespeeld conform de competitieregels van de KNLTB. Om alles in goede banen te leiden hebben we volgende regelingen en aanpassingen op de regels van de KNLTB:

 • Per avond is er 1 team baancommissaris. Zij moeten zorgen voor een correct verloop van hun avond. Dit team is verantwoordelijk voor het tijdig beginnen en eindigen van de wedstrijden, verstrekken van ballen, baanverdeling, wedstrijdvolgorde en het totale verloop van de avond.
 • De baanindelingen per avond vind je in de competitiemap in de kantine en op de site.
 • De 1e wedstrijden beginnen om exact 19:35 uur.
 • Ieder team speelt afwisselend zowel op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Teams kunnen één avond aangeven waarop ze niet willen spelen. Teams die dat willen kunnen ook op vrijdagavond spelen. Bij dit alles worden de teamwensen zoveel mogelijk gerespecteerd.
 • De wedstrijden worden in een poulesysteem gespeeld, waarbij de eindstand van de laatst gespeelde wintercompetitie geldt als leidraad voor de poulesamenstelling.

Het 1e gedeelte van de wintercompetitie begint op de eerste maandag ná de herfstvakantie en duurt tot aan de vrijdag van de kerstvakantie.

Daarna beginnen we weer op 1e maandag na de kerstvakantie en eindigen op een laatste vrijdag in maart.

Het speelschema wordt jullie zo snel mogelijk en per e-mail/app toegestuurd en ook op toernooi.nl gepubliceerd. Ook op de verenigingsapp zal er een link komen naar het speelschema.

De aanvoerders/contactpersonen zijn verantwoordelijk voor alle informatievoorziening naar de eigen teamleden.

Uitleg competitie en samenstelling teams

 • We spelen per team 4 wedstrijden per avond.
 • Om 19:30 uur dient het (de) eerste koppel(s) te beginnen met 5 minuten inspeeltijd. Om 19:35 uur begint de eerste wedstrijdronde van 45 minuten.
 • Om 20:20 uur is er 5 minuten voor de volgende koppels om in te spelen. 20:25 uur starten de volgende wedstrijden.
 • Om 21:10 uur start de laatste ronde met 5 minuten inspelen, zodat om exact 21:15 uur de laatste wedstrijdronde van 45 minuten begint.
 • Een ronde duurt dus, met inbegrip van baanwissel en inspelen, 50 minuten.
 • Begin/einde van een wedstrijdronde wordt aangegeven d.m.v. een zoemer of belsignaal.
 • Per avond dient ieder team uit minimaal 4 personen te bestaan.
 • Een speler mag maximaal 2 wedstrijden op één avond spelen niet met dezelfde partner.
 • Het is toegestaan om een groter aantal teamleden in te zetten.
 • De contactpersoon/teamleider moet er wel voor zorgen, dat zijn spelers bij aanvang van iedere ronde, (19:30, 20:20 en 21:10 uur) gereed staan om te beginnen.
 • Per ronde heeft ieder team afwisselend de beschikking over 1 of 2 banen.

Dit wordt in het wedstrijdschema aangegeven op toernooi.nl. de verenigingsapp, via e-mail en de competitiemap in de kantine.

Promotie/degradatie

De teams spelen de hele competitie in dezelfde poule en komen in deze periode (als het weer het toelaat) elkaar maximaal twee keer tegen. In maart 2023 wordt de eindstand opgemaakt. Tussentijds kunt je de verrichtingen van je team terugvinden op de internetsite van toernooi.nl en de verenigingsapp,

De promotie/degradatie regeling wordt (n.a.v. de eindstand in maart) toegepast voor het volgende seizoen.

Puntentelling

Er worden maximaal 2 korte sets gespeeld tot de 5 gespeeld.

Het team dat als eerste 5 games wint is winnaar van de set. Bij een stand van 4- 4 wordt er een tiebreak gespeeld. Bij het horen van het eindsignaal wordt er direct gestopt en de op dat moment bereikte gamestand is ook de eindstand van de set. Alleen uitgespeelde games tellen mee.

Echter er is een belangrijke uitzondering.
Als de bel gaat en men is nog bezig met een game waarvan de uitslag belangrijk is voor de stand (dus bij een gelijke stand of één game verschil bv 3-3, of 2-3) dan wordt de game uitgespeeld volgens het beslissend puntsysteem. Beslissend puntsysteem (BPS) betekent dat er bij een stand van 40-40 nog slechts één keer geserveerd wordt.

Een set kan i.v.m. het eindsignaal ook eindigen in een andere uitslag dan 5 tegen…! Het team met de meeste games heeft dan deze set gewonnen. Elke gewonnen set levert 2 punten op. Bij een gelijke eindstand in een set krijgen beide teams 1 punt. Setverlies betekent 0 punten. De einduitslag kan dus maximaal 4 partijen x punten = 16 – 0 worden.

Dit winterseizoen (2022-2023) worden de wedstrijden voor het eerst gepland via www.toernooi.nl.
Nieuw hierbij is dat de stand door de aanvoerders zelf ingevoerd moet worden op www.toernooi.nl.
Hiervoor is het noodzakelijk dat je als aanvoerder ingelogd bent op www.toernooi.nl met je eigen gegevens.
Vervolgens kun je met het wachtwoord dat alle aanvoerders van de organisatie ontvangen de standen invullen.

Baancommissaris

Ben je baancommissaris kom dan eerder dan de rest, zo rond 19:15 uur. Er ligt, in het clubgebouw bij de bar altijd een map met schema klaar met de baanverdeling. Spreek dit vervolgens door met alle aanvoerders van die avond.

Verdeel de gereedstaande blikken met ballen.

Er wordt gebruik gemaakt van een digitale zoemer die automatisch een signaal geeft. (Bij inspelen én start van de wedstrijdronde) Zo niet: Zorg voor tijdig bellen (zoemen)

Verder hoef je eigenlijk niet veel te doen, let wat extra op, zodat de avond probleemloos verloopt.

Een avond moet ook gladjes verlopen zonder de aanwezigheid van iemand van ons, de WTC.

Hoe te handelen bij slecht weer dan wel onbespeelbare banen

We hanteren volgende criteria voor al of niet doorgaan:

De verwachting op de site van www.buienradar.nl is voor ons de belangrijkste graadmeter, hoe wordt het weer tussen 19:30 en 22:00 uur. Niet het slechte weer in de middag of om 18:00 uur is beslissend, maar de verwachting voor de avond.

Een andere reden tot afgelasting is te verwachten onweer of takken die afwaaien door harde storm. We willen niet dat je gevaar loopt.

De beslissing om wel of niet te spelen wordt rond 18:00 uur genomen. Indien er NIET gespeeld kan worden wordt dit direct via de groepsapp van de aanvoerders/teamleiders bekend gesteld. Ook op de site van www.tvdenekamp.nl en/of in de verenigingsapp wordt dit gemeld.

Aanvoerders dienen bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijden vanaf 19:00 uur contact op te nemen met het clubhuis c.q. een commissielid van de WTC. Telefoon kantine: 353003.

Bij afgelasting dienen de aanvoerders zelf hun teamleden in te lichten!!

Plotselinge weersomslag op de speelavond.

Het kan voorkomen, dat het toch gaat regenen. Een beetje regen is geen reden om te stoppen, maar nog belangrijker zijn de afspraken die je maakt met je tegenstander. Is op dat moment een partij voor meer dan de helft (22 minuten) gespeeld, is de bereikte stand ook de eindstand. Wordt binnen de eerste 22 minuten gestopt, geldt deze partij als niet gespeeld. De niet begonnen partijen hoeven niet op het wedstrijdformulier vermeld te worden.

Afgelastingen:

Als een partij gestaakt wordt door weersomslag of een blessure wordt de op dat moment behaalde score ingevuld op het wedstrijdformulier!

Bij het niet doorgaan van een geplande wedstrijd, vervalt deze en dient men de volgende keer gewoon de daarop geplande wedstrijd te spelen.

De vervallen wedstrijden worden eventueel op een later door de organisatie geplande avond ingehaald. De aanvoerders/teamleiders krijgen hiervan vroegtijdig bericht.

Niet zelf wedstrijden gaan verschuiven dan wel inhalen op andere dagen. Dit mag alleen na vooraf ontvangen toestemming van de competitieleider.

Teams die ZELF een wedstrijd willen verplaatsen, dienen dit in onderling overleg te doen. Deze mag NIET gepland worden op een avond dat er gespeeld wordt in de WTC . (Wel in het weekend of vakanties) De wedstrijd wordt pas verplaatst NA toestemming van de competitieleider van de WTC.

We zullen proberen om de teams minimaal twee keer tegen elkaar te laten spelen. Als niet alle wedstrijden tijdens de retour ronde kunnen worden gespeeld zal toch eind maart een einduitslag (op basis van gemiddelden) worden opgemaakt.

Niet opkomen van teams.

Indien een team niet aanwezig is, terwijl het wel gepland staat, wordt deze wedstrijd als “verliespartij” beschouwd en krijgt de tegenstander 4 punten voor iedere niet gespeelde wedstrijd. De wedstrijd wordt niet meer ingehaald. Laat het echter niet zover komen en vervul uw sportieve plicht!

Op het laatste moment uitstellen en opnieuw plannen kan niet, ook niet onderling. De organisatie werkt niet mee aan tussendoor plannen. De punten gaan naar de andere partij, die wel aanwezig is.

Incomplete teams.

In de afgelopen wintercompetitie is het voorgekomen, dat teams incompleet verschijnen. De niet gespeelde partijen gaan met 2 keer 5 – 0 verloren, maar wij hebben nog geen tegenstander gezien, die hier blij mee is, men is er en wil spelen!

Zorg tijdig voor vervangers en laat dit niet op de laatste dag aankomen!

U dupeert uw tegenstanders als u met een incompleet team of helemaal niet verschijnt!

Vervangers/invallers

Indien u onvoldoende spelers/sters heeft en vervangers nodig heeft, dienen deze dezelfde of een lagere speelsterkte te bezitten als degene die ze vervangen! Dus nooit een “8” speler vervangen door een “7” speler of een “6“ speler voor een “7” speler. De speelsterktes “8” en “9” mogen wel onderling ruilen!

Soms weet de organisatie nog wel een lid, dat graag wil meespelen…..

Blessures,

Helaas zijn blessures bij zoveel deelnemers niet te vermijden. Moet een team daardoor zijn partij opgeven, geldt deze als verloren en gaan de punten met een score van 5- 0 naar de tegenpartij. De andere niet geblesseerde medespeler mag nog wel een 2e wedstrijd spelen.

Per avond mag iemand maximaal 2 wedstrijden spelen, echter met een andere partner….

Inhaalwedstrijden.

Afgelaste wedstrijden worden door de organisatie zoveel mogelijk opnieuw vastgesteld. Ook deze informatie loopt via e-mail, app en de website toernooi.nl.

Kosten

Als een tegemoetkoming in de kosten van o.a. tennisballen, feestavond, drukwerk etc. vragen wij een bijdrage van € 15,00 per deelnemer. Midden november ontvangt de aanvoerder/teamleider een digitaal betaalverzoek voor het verschuldigde bedrag.

NB. Alle informatie en de schema’s m.b.t. deze wintercompetitie zijn te vinden in de competitiemap in de kantine en staan op de website van toernooi.nl, waaronder de bijgewerkte (poule) standen. Indien u naast bovenstaande informatie toch noch vragen heeft kunt u contact opnemen met Leo Blokhuis via Whats Appnr: 0541 353 003, [email protected] of tel: 06 2250 3993.

Wij wensen iedereen weer een leuke en sportieve TV Denekamp wintercompetitie!

De WTC (Jan Heuvels, Laura Grimberg, Bianca van Tongeren, Leo Blokhuis en nieuwkomer Stijn Broenink).