Wintercompetitie

       

 

Regels Winter Tennis Competitie 2023 - 2024  

Wij verzoeken u onderstaande informatie aandachtig door te nemen en alle relevante informatie w.o. de samenstelling van uw team, speelschema’s en poule indeling te delen met uw teamgenoten. Het inschrijfgeld bedraagt €90,- per team en wordt geïnd bij de inschrijving via www.toernooi.nl

De speeldagen zijn ’s avonds van maandag t/m vrijdag.

1.     Het 1e deel is van 30-10-2023 t/m 21-12-2023, met uitzondering van vr. 03-11-2023.

2.     Het 2e deel is 08-01-2024 t/m 15-02-2024, met uitzondering van vr. 09-02   2024 (carnaval) en ma. 12-02-2024 (rosenmontag).

3.     Het 3e en laatste deel is van 26-02-2024 t/m 22-03-2024.

De afsluitende feestavond met prijsuitreiking staat gepland op 22-3-2024.

De WTC wordt gespeeld conform de competitieregels van de KNLTB. Om alles in goede banen te leiden hebben we volgende toevoegingen c.q. aanpassingen op de regels van de KNLTB:

•                Per avond is er 1 team baancommissaris. Zij moeten zorgen voor een correct verloop van hun avond. Dit team is verantwoordelijk voor het tijdig beginnen en eindigen van de wedstrijden, verstrekken van ballen, baanverdeling, wedstrijdvolgorde en het totale verloop van de avond.

•                 De baanindelingen per avond vind je in de competitiemap in de kantine en via toernooi.nl

•                De 1e wedstrijden beginnen om exact 19:35 uur.

•                 Ieder team speelt afwisselend van maandag tm. vrijdag avond. Op vrijdag avond word er gespeeld in 2 rondes ipv. 3. Teams kunnen één avond aangeven waarop ze niet willen spelen. Teamwensen worden zoveel mogelijk gerespecteerd.

•                 Teams die niet op vrijdagavond willen spelen kunnen dit bij aanmelding aangeven bij de opmerkingen.

•                 De uitslag van de wedstrijd dient op de speelavond ingevuld worden in toernooi.nl. Indien de stand na 3 dagen nog niet is ingevuld door het eerstgenoemde team wordt door de competitieleider de uitslag 0-16 ingevoerd. •                 De wedstrijden worden in een poulesysteem gespeeld, waarbij de eindstand van de laatst gespeelde wintercompetitie geldt als leidraad voor de poulesamenstelling.

•                 De wintercompetitie begint op de eerste maandag ná de herfstvakantie (30-10-23) en duurt tot aan de vrijdag van de kerstvakantie. (22-12-23).

•                 Daarna beginnen we weer op 1e maandag na de kerstvakantie 08-01-2024  t/m 15-02-2024, met uitzondering van vr. 09-02-2024 (carnaval) en ma. 12-02-2024 (rosenmontag).

•                 Het 3e en laatste deel is van 26-02-2024 t/m 22-03-2024.

•                 De afsluitende feestavond met prijsuitreiking is op 22-3-2024.

Het speelschema wordt zo snel mogelijk en per e-mail/app toegestuurd aan de aanvoerders/contactpersonen en op toernooi.nl gepubliceerd. Ook op de verenigingsapp zal er een link komen naar het speelschema. De aanvoerders/contactpersonen zijn verantwoordelijk voor alle informatievoorziening naar de eigen teamleden.

Uitleg competitie en samenstelling teams:

1.     Elk team speelt 4 wedstrijden per avond.

2.     Een wedstrijd duurt, met inbegrip van baanwissel en inspelen, 50 minuten.

3.     Om 19:30 uur dient het (de) eerste koppel(s) te beginnen met 5 minuten inspeeltijd. Om 19:35 uur begint de eerste wedstrijdronde van 45 minuten.

4.     Om 20:20 uur is er 5 minuten voor de volgende koppels om in te spelen. 20:25 uur starten de volgende wedstrijden.

5.     Om 21:10 uur start de laatste ronde met 5 minuten inspelen, zodat om exact 21:15 uur de laatste wedstrijdronde van 45 minuten begint.

6.     Begin/einde van een wedstrijdronde wordt aangegeven d.m.v. een zoemer of belsignaal.

7.     Per avond dient ieder team uit minimaal 4 personen te bestaan.

8.     Een speler mag maximaal 2 wedstrijden op één avond spelen niet met dezelfde partner.

9.     Het is toegestaan om een groter aantal teamleden in te zetten.

10.  De aanvoerders/contactpersonen dient er voor zorgen, dat zijn spelers bij aanvang van iedere ronde, (19:30, 20:20 en 21:10 uur) tijdig gereed staan om te beginnen.

11.  Per ronde heeft ieder team afwisselend de beschikking over 1 of 2 banen.  

Invoeren uitslagen:

De uitslagen dienen door de aanvoerder van het eerstgenoemde team ingevoerd te worden op www.toernooi.nl. Hiervoor is het noodzakelijk dat je als aanvoerder ingelogd bent op www.toernooi.nl met je eigen gegevens. Vervolgens kan met het wachtwoord dat alle aanvoerders door de organisatie bekend wordt gesteld de standen worden ingevuld.

Puntentelling:

Er worden maximaal 2 korte sets gespeeld tot de 5 gespeeld. Het team dat als eerste 5 games wint is winnaar van de set. Bij een stand van 4- 4 wordt er een tiebreak gespeeld. Bij het horen van het eindsignaal wordt er direct gestopt en de op dat moment bereikte gamestand is ook de eindstand van de set. Alleen uitgespeelde games tellen mee. Echter er is een belangrijke uitzondering…. Als de bel gaat en men is nog bezig met een game waarvan de uitslag belangrijk is voor de stand (dus bij een gelijke stand of één game verschil bv 3-3, of 2-3) dan wordt de game uitgespeeld volgens het beslissend puntsysteem. Beslissend puntsysteem (BPS) betekent dat er bij een stand van 40-40 nog slechts één keer geserveerd wordt. Een set kan i.v.m. het eindsignaal ook eindigen in een andere uitslag dan 5 tegen…! Het team met de meeste games heeft dan deze set gewonnen. Elke gewonnen set levert 2 punten op. Bij een gelijke eindstand in een set krijgen beide teams 1 punt. Setverlies betekent 0 punten. De einduitslag kan dus maximaal 4 partijen x 4 punten = 16 – 0 worden. Eind maart wordt op basis van gemiddelden de eindstand opgemaakt.

Slecht weer dan wel onbespeelbare banen: De volgende criteria worden gehanteerd voor al of niet doorgaan:

•                 De beslissing om niet te spelen wordt uiterlijk 18:00 uur genomen door de organisatie.

•                 De verwachting op de site van www.buienradar.nl is de belangrijkste graadmeter, hoe zijn de weersverwachting tussen 19:30 en 22:00 uur.

•                 Indien er NIET gespeeld kan worden wordt dit via de groepsapp van de aanvoerders/teamleiders bekend gesteld.

•                 Bij afgelasting dienen de aanvoerders zelf hun teamleden in te lichten!  

Plotselinge weersomslag op de speelavond:

Het kan voorkomen, dat het toch gaat regenen. Een beetje regen is geen reden om te stoppen, maar nog belangrijker zijn de afspraken die je maakt met je tegenstander. Is op dat moment een partij voor meer dan de helft (22 minuten) gespeeld, is de bereikte stand ook de eindstand. Wordt binnen de eerste 22 minuten gestopt, geldt deze partij als niet gespeeld. De niet begonnen partijen hoeven niet op toernooi.nl ingevuld te worden.

Afgelastingen:

Als een partij gestaakt wordt door weersomslag of een blessure wordt de op dat moment behaalde score ingevuld op het wedstrijdformulier! Bij het niet doorgaan van een geplande wedstrijd, vervalt deze en dient men de volgende keer gewoon de daarop geplande wedstrijd te spelen. De vervallen wedstrijden worden eventueel op een later door de organisatie geplande avond ingehaald. De aanvoerders/teamleiders krijgen hiervan vroegtijdig bericht. Teams die ZELF een wedstrijd willen verplaatsen, dienen dit in onderling overleg te doen. Deze mag NIET gepland worden op een avond dat er gespeeld wordt in de WTC . (Wel in het weekend of vakanties) De wedstrijd wordt pas verplaatst NA toestemming van de competitieleider van de WTC.  

Promotie/degradatie:

De teams spelen de hele competitie in dezelfde poule en komen in deze periode (als het weer het toelaat) elkaar in principe twee keer tegen. Na de laatste wedstrijd wordt de eindstand opgemaakt. Tussentijds kunnen de verrichtingen van de teams teruggevonden worden op de internetsite van toernooi.nl. De promotie/degradatie regeling wordt (n.a.v. de eindstand in maart) toegepast voor het volgende seizoen.  

Baancommissaris:

Het team dat aangewezen is als baancommissaris kom eerder dan de rest naar het tennispark, zo rond 19:15 uur. Er ligt, in het clubgebouw bij de bar, altijd een map met schema klaar met de baanverdeling.

Spreek dit vervolgens door met alle aanvoerders van die avond.

Verdeel de gereedstaande blikken met ballen.

Er wordt gebruik gemaakt van een digitale zoemer die automatisch een signaal geeft. (Bij inspelen én start van de wedstrijdronde) Zo niet: Zorg voor tijdig bellen (zoemen)

De baancommissaris zorgt er tevens voor dat rond 22:30 uur hapjes aan de tafels geserveerd worden. Hij/zij neemt voor de uitvoering tijdig contact op met de barbediende.”

Verder hoeft er eigenlijk niet veel gedaan te worden, let extra op, zodat de avond probleemloos verloopt.

Een avond moet ook gladjes verlopen zonder de aanwezigheid de organisatie.  

Niet opkomen dagen van teams:

Indien een team niet aanwezig is, terwijl het wel gepland staat, wordt deze wedstrijd als “verliespartij” beschouwd en krijgt de tegenstander 4 punten voor iedere niet gespeelde wedstrijd. De wedstrijd wordt niet meer ingehaald. Laat het echter niet zover komen en vervul uw sportieve plicht!

Incomplete teams:

In de afgelopen wintercompetitie is het voorgekomen, dat teams incompleet verschijnen. De niet gespeelde sets worden met 2 keer 5 – 0 verloren. Ook hiervoor geldt: vervul uw sportieve plicht!

Zorg tijdig voor vervangers en laat dit niet op de laatste dag aankomen! U dupeert uw tegenstanders als u met een incompleet team of helemaal niet verschijnt!

Vervangers/invallers:

Indien een team onvoldoende spelers/sters heeft en vervangers nodig heeft, dienen deze dezelfde of een lagere speelsterkte te bezitten als degene die ze vervangen! Dus nooit een “8” speler vervangen door een “7” speler of een “6“ speler voor een “7” speler. De speelsterktes “8” en “9” mogen wel onderling ruilen! Soms weet de organisatie nog wel een lid, dat graag wil meespelen…..

Blessures:

Helaas zijn blessures bij zoveel deelnemers niet te vermijden. Moet een team daardoor zijn partij opgeven, geldt deze als verloren en gaan de punten met een setscore van 5- 0 naar de tegenpartij. De andere niet geblesseerde medespeler mag nog wel een 2e wedstrijd spelen. Per avond mag iemand maximaal 2 wedstrijden spelen, echter met een andere partner….

Inhaalwedstrijden:

Afgelaste wedstrijden worden door de organisatie zoveel mogelijk opnieuw vastgesteld. Ook deze informatie loopt via e-mail, app en de website toernooi.nl.

Inschrijving:

Bij inschrijving voor de Wintercompetitie in toernooi.nl dienen de inschrijfkosten a 90 euro per team worden voldaan. NB. Alle informatie en de schema’s m.b.t. deze wintercompetitie zijn te vinden in de competitiemap in de kantine en staan op de website van toernooi.nl, waaronder de bijgewerkte (poule) standen. Indien u naast bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen via mail: [email protected] Wij wensen iedereen weer een leuke en sportieve TV Denekamp wintercompetitie!  

De WTC (Jan Heuvels, Laura Grimberg, Bianca van Tongeren, Leo Blokhuis en Stijn Broenink).