Lesreglement

Waar hieronder de mannelijke vorm wordt gebruikt wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.


1. De tennislessen worden verzorgd door gediplomeerde tennisleraren of zij die hiervoor in opleiding 
zijn.
2. De tennislessen vinden plaats op de banen van het tennispark van TVD. Ook kan, als er door de      leraren
ruimte gehuurd is, gelest worden in een hal.
3. Leerlingen die lessen op het tennispark van de vereniging dienen lid te zijn van de TVD.
4. De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
5. Op vrijdagavond is gedurende de voorjaar- en/of najaarscompetitie maximaal 1 baan beschikbaar tot 
21:25 uur.
6. Tijdens toernooien kan het voorkomen dat er niet gelest kan worden.
7. Aanmelden dient individueel via een digitaal formulier te geschieden. 
8. De link naar dit formulier wordt via de mail aan alle leden toegestuurd en via publicatie bekend 
gesteld.
9. Een standaard tennisles duurt 50 minuten. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
10. De kosten voor de lessen worden aan de betreffende trainer betaald.
11. Als er een blessure ontstaat tijdens de lessen of na opgave van de lessen, dient de leerling zelf voor 
vervanging te zorgen of het lesgeld te voldoen.
12. De tennisleraar bepaalt de indeling. Hierbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de 
leerling. Voor aanvang van de lessen zal de tennisleraar hierover contact opnemen.
13. Leerlingen hebben niet automatisch recht op dezelfde tijd als de vorige keer. De leraren kunnen een 
roulatiesysteem hanteren.
14. Deelnemen als groep met meer dan 4 personen is mogelijk, echter per les kunnen in principe 4 
personen deelnemen. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
15. TVD en/of leraar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele schade en voor (het 
ontstaan van) blessure(s) of ongeval(len) tijdens een tennisles.

Lessen bij slechte weersomstandigheden:

• Er wordt in principe altijd lesgegeven, ook bij lichte regen.
• Is het weer dermate slecht dat er niet gelest kan worden, dan vervallen de lessen met een maximum 
van 3 lessen.
• Indien een les gestart is en het begint te regenen wordt dit beschouwd als een gegeven training.
• Als de weersomstandigheden het niet toelaten dat tennisles(sen) doorgang vindt zal de tennisleraar 
dit telefonisch (app) doorgeven. De tennisles(sen) -> 3 lessen- zal(zullen) dan in overleg en op een 
ander tijdstip worden ingehaald om het afgesproken aantal tennislessen vol te maken.