Lidmaatschap

Inleiding:

De Ledenadministratie wordt uitgevoerd door Maartje Egberink en Lottie van der Schoor – Egberink.
Zij zijn te bereiken via: [email protected].

Aanmelden:

 • Nieuwe leden dienen zich aan te melden via deze link "Lid worden" of via de button 'lid worden' op de homepage.
 • Bij aanmelding dient u een recente pasfoto (JPEG) te uploaden of te mailen naar [email protected] (Vergeet niet uw naam te vermelden).
 • Na ontvangst (en verwerking) van de foto maakt de KNLTB een leden(spelers)pas aan waarmee u o.a. toegang krijgt tot de tennisbaan en het clubgebouw.
 • Deze KNLTB – pas is na afgifte door de bond af te halen in het clubgebouw van de vereniging.
 • De pas heeft u nodig voor toegang tot het tennispark en voor het reserveren van een baan.
 • Na aanmelding kan je per direct gebruik maken van de tennisbananen. Een “voorlopig tennispasje” is te verkrijgen in de kantine tijdens openingsuren.

Afmelden: 

Uitschrijven bij de senioren kan op één moment per jaar: 1 januari (afmelden voor 1 december).

Bij de jeugd zijn er twee momenten per jaar wanneer er uitgeschreven kan worden:

 • 1 januari (afmelden voor 1 november)
 • 1 juli (afmelden voor 1 mei)

Vaker is helaas niet mogelijk, dat heeft alles te maken met de de indeling, de opgave van competitieteams en de jaarlijkse bondsafdracht ana de KNLTB.

 

Wat kost het?

CONTRIBUTIE

PERCENTAGE

SENIOR

 

JEUGD

 

  STUDENT

 

 

 

t/m 9

10-12

13-17

 

Januari-juni

100%

€ 128,-

€ 52.50

€ 63.50

€ 75,-

€ 75.-

Juli-augustus

70%

€ 97,-

€ 44.-

€ 52.-

€ 60,-

€ 60.-

September

50%

€ 76,50

€ 38,50

€ 44,-

€ 50,-

€ 50,-

Oktober

35%

€ 61,-

€ 35,-

€ 38,50

€ 42,50

€ 42,50

November

20%

€ 45,50

€ 30,50

€ 33,-

€ 35,-

€ 35,-

December

10%

€ 35,50

€ 27,50

€ 29,-

€ 30.-

€ 30.-

Duur Lidmaatschap:

Het lidmaatschap loopt jaarlijks t/m 31 december. Afmelding is altijd per einde van het jaar en dient voor 1 december van het jaar te zijn geschied. Een lidmaatschap wordt geacht te zijn verlengd voor minimaal een jaar als schriftelijke afmelding niet voor 1 december heeft plaatsgevonden.

In principe worden geen aparte tarieven gerekend voor mensen die ook lid zijn van een andere vereniging en bijvoorbeeld alleen maar competitie spelen bij ons. Bij automatische incasso wordt 2 euro korting toegepast.

 • Je bent senior als je minimaal 18 bent of wordt gedurende het jaar. Bij studenten zal in eerste instantie het seniorentarief geïncasseerd worden, waarna na inlevering van een kopie van de studentenkaart bij de ledenadministratie of penningmeester voor het verschil een restitutie plaatsvindt.
 • Nieuwe seniorleden betalen naast de contributie eenmalig € 30,- entreegeld, welke tezamen met de contributie geïncasseerd worden. Indien men voorafgaand aan de aanmelding de afgelopen 5 jaar al eens eerder lid is geweest, dan komt het entreegeld te vervallen.

Mutaties:

Wijzigingen t.b.v. de ledenadministratie dienen per email aan [email protected] te worden doorgegeven, zodat wij ten behoeve van de spelerspassen en de info-bulletins altijd over de juiste gegevens beschikken.

Contributie:

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De opbouw van de contributie bestaat uit een gedeelte vaste kosten die altijd betaald moeten worden. De vaste kosten bedragen momenteel € 25,- per lid en worden altijd in rekening gebracht. Hier overheen komt dan een opslag voor de vereniging. Indien minder dan een half jaar lid wordt een percentage van deze opslag in rekening gebracht. (De bedragen worden naar boven afgerond op hele Euro’s)

Restitutie contributiegelden:

In principe wordt contributie alleen gerestitueerd op verzoek en indien aangetoond kan worden dat door een blessure men (nagenoeg) het hele jaar niet heeft kunnen tennissen. Het te restitueren bedrag wordt per verzoek bepaald en is maximaal € 65,- (restant is ter dekking van kosten per lid en een stukje algemene verenigingskosten).

Inning Contributie:

De contributie wordt jaarlijks/periodiek geïnd. De inning verloopt via KNLTB Collect. U krijgt hierover bericht via uw aangegeven emailadres.  Het machtigingskenmerk is: “bondsnummer” + contributie + jaartal. Voor meer informatie over de inning van de contributie klik je HIER…
Ons incassant ID is: NL21ZZZ400739030000.

Niet leden:

Voor niet leden bestaat de mogelijkheid om de tennisbanen te gebruiken.
Met name in de zomermaanden zijn veel studenten/scholieren ‘thuis’ in Denekamp en hebben veel teamsporten, zoals bijvoorbeeld voetbal en volleybal, een zomerstop, Speciaal voor deze groeperingen, voor sporters die veelal binnen sporten maar ook voor vakantiegangers en iedereen die eens kennis willen maken met tennis, biedt de Tennis Vereniging Denekamp diverse tijdelijke tennispassen. Je kunt hiermee

 • Kennis maken met tennis.
 • Onbeperkt vrij spelen conform de baan- en park regels.

Kortom, de tijdelijke pas is dé ideale mogelijkheid voor sporters om fit de zomer door te komen, om lekker buiten te tennissen en/of nader kennis te maken met de tennissport….
Voor meer informatie over de tijdelijke pas klik je HIER….