Tennis Vereniging Denekamp

Woonvisie voor Denekamp

Home » Laatste nieuws » Woonvisie voor Denekamp

Woonvisie voor Denekamp

26 juni 2018

Mijande Wonen is bezig met het opstellen van een Woonvisie voor Denekamp. Dit doen zij in samenwerking met de gemeente Dinkelland. De uitvoering daarvan ligt bij bureau Overmorgen.

Afgelopen april en mei zijn de inwoners in de Denekamp uitgenodigd voor het invullen van een enquête. Ook zijn stakeholders geïnterviewd.

Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de enquête? U vindt meer informatie op de website www.onsdenekamp.nl.

Op woensdag 27 juni houden wij een ideeënsessie over de uitkomsten van de enquête. Heel Denekamp is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om mee te denken. U dus ook.