Tennis Vereniging Denekamp

Schooltennis 2e jaars Twents Carmel College

Home » Laatste nieuws » Schooltennis 2e jaars Twents Carmel College

Schooltennis 2e jaars Twents Carmel College

18 juni 2019

Al geruime tijd verleent onze vereniging in de maand juni medewerking aan tennislessen voor de 2e klassers van het Carmel College in Denekamp. Onder leiding van een docent verlenen een 30-tal leden van de vereniging hieraan hun medewerking als assistent.

Zo ook deze maand waar maar liefst 149 kinderen kennis konden maken met de tennissport. In 6 groepen kwamen de kinderen 2 keer naar het tennispark aan de Mr. Mulderstraat om daar de eerste beginselen van het tennissen onder de knie te krijgen.

In de 1e les was er onder andere aandacht voor de forehand, backhand, volley, smash en natuurlijk de service. In de 2e les werd in spelvorm de opgedane kennis in praktijk gebracht. Ook het vegen van de baan mocht natuurlijk niet ontbreken. Zowel de kinderen, docenten en de vereniging kijken terug op een geslaagde sportontmoeting.

Nancy, Jolanda, Ivanka, Nicole, Henny, Ben, Tonnie, Henk, Jos, Jochem, Jan en Leo: namens de vereniging hartelijk dank. Zonder jullie hulp was het niet gelukt.