Tennis Vereniging Denekamp

Gebruik tennisbanen in de winter

Home » Laatste nieuws » Gebruik tennisbanen in de winter

Gebruik tennisbanen in de winter

21 januari 2019

  • Als de banen bevroren zijn kan er getennist worden.
  • Bij opdooi en indien er sneeuw op de banen liggen niet!
  • Wanneer en hoe lang er sprake is van de effecten van opdooi is moeilijk in te schatten.
  • Als er niet getennist mag worden wordt dat per baan aangegeven.

In de week van 20 tm. 25 januari kan er maar sporadisch getennist worden. De wintercompetitie vindt dan ook geen doorgang….

Personeel van Avelein heeft vandaag enkele banen sneeuwvrij gemaakt. Hierop kan vrij getennist worden. Het zijn te weinig banen voor de Winter Tennis Competitie. Hoelang deze banen vrij blijven ligt aan de weersomstandigheden.

Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Onze tennisbanen zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe.

Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi.

De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Banen 7, 8 en 9