Tennis Vereniging Denekamp

Enquête padel

Home » Laatste nieuws » Enquête padel

Enquête padel

23 november 2021

Zoals bekend wil het bestuur van TV Denekamp graag weten hoe de leden denken over padel. Zij wil graag weten of hier meer energie ingestoken kan (moet) worden. Door onze verenigingsmanager Leo Blokhuis is daarom een enquête over dit onderwerp gemaakt. Hij heeft deze enquête via de mail verstuurd aan naar 884 emailadressen. (Hierbij waren 50 leden met dubbele emailadressen.) 229 leden hebben vervolgens deze enquête ingevuld. De respons was dus 834 / 229 antwoorden = 27,45 %.

Hoeveel personen nodig voor enquête?
Voor een online enquête is een responspercentage van 20 procent erg goed.