Tennis Vereniging Denekamp

Els Sleiderink 900e lid

Home » Laatste foto’s » Els Sleiderink 900e lid

Els Sleiderink 900e lid

2 januari 2022

Op 1 december 2021 telde de vereniging 897 leden.

Ten opzichte van 1 december 2020 is het aantal leden met 83 gestegen, dit komt overeen met een groei van 10,2 %. In de categorie 25 tm. 34 jaar zijn de meeste leden te vinden, nl. 220 leden. Opvallend is verder dat er nog 20 leden uit de categorie 75+ actief zijn.

Op 7 december werd het 900e lid ingeschreven: Els Sleiderink.

Het bestuur wilde dit heugelijke feit graag onderstrepen door Els persoonlijk welkom te heten.

Op de foto overhandigd voorzitter René Snijders een welkomskado aan Els.

Inmiddels staat de teller alweer op 904 leden!