Tennis Vereniging Denekamp

Corona richtlijnen kantine

Home » Uncategorized » Corona richtlijnen kantine

Corona richtlijnen kantine

De afgelopen maanden heeft regelmatig en goed overleg plaatsgevonden met onder andere KNLTB, sportverenigingen en gemeente. Deze lijn van samenwerken wil de vereniging graag voortzetten. ln het bijzonder als het gaat om het Corona virus onder controle te krijgen en te houden.
ln goed overleg is veel meer te bereiken!

Daarom heeft de gemeente ons het volgende onder de aandacht gebracht:
“Op verschillende locaties in onze gemeente wordt geconstateerd dat de Corona richtlijnen niet altijd in acht worden genomen. Het betreft dan met name het niet naleven van de onderlinge afstand bij horecagelegenheden, sportkantines en evenementen. Het is ogenschijnlijk vooral de jeugd, maar ook ouderen maken zich schuldig aan dit gedrag.
Om het naleefgedrag te verbeteren is het nodig dat we de Corona richtlijnen volgen en elkaar nadrukkelijker gaan wijzen op de risico’s van de besmetting en noodzakelijke gedragsverandering.

ln (Noord Oost) Twente is het aantal besmettingen gelukkig nog niet erg hoog en is het aantal ziekenhuisopnames zelfs laag. ln ons aller belang is het daarom belangrijk om de Corona regels te blijven volgen. Dit neemt niet weg dat er ook gecontroleerd wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren”.

Daarom is het dringend verzoek van de gemeente, dat ook in onze sportkantine de Corona regels uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Twente worden nageleefd.
ln het bijzonder aandacht voor een goede toepassing van de 1,5 meter regel en de registratie van bezoekers.

De 1,5 meter afstand kan IEDEREEN ZELF in de gaten houden. Dringend verzoek om dit ook te doen!

De registratie moet ook goed geregeld zijn. Dit kan via een app of via papier om het eventuele bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken.
IEDEREEN die gebruik maakt van terras of kantine en NIET gereserveerd heeft dient een registratieformulier in te vullen! Op de bar liggen papieren aanmeldformulieren klaar.
Registratie kan ook digitaal via je smartphone. Klik daarvoor op onderstaande buttons.