Tennis Vereniging Denekamp

Contributie

Home » Contributie

Bijdragen vanaf het jaar 2018

Robert Groeneveld
Het Otman 31 , 7591 WD Denekamp
Tel : 06-16401085

Walter Groeneveld
Lagekamp 5, 7591 WG Denekamp
Tel : 0541-355288

E-mail : [email protected]
De bankrekening waarop de contributie kan worden betaald c.q. waarop wordt geïncasseerd is Rabobank 59.57.25.317 t.n.v.
Tennisvereniging Denekamp.

Pre-notificatie:

Hierbij informeren wij u dat de contributie jaarlijks/periodiek zal worden geïnd. De inning veroopt via KNLTB Collect. U krijgt hierover bericht via uw aangegeven emailadres.  Het machtigingskenmerk is: “bondsnummer”+contributie+jaartal. Ons incassant ID is: NL21ZZZ400739030000.

Aanmelden:

 • Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het menu Lidmaatschap > Lid worden? op deze site, of klik HIER.
 • Na aanmelding dient u een recente pasfoto (JPEG) te mailen naar [email protected] ovv. uw naam.
 • Na ontvangst (en verwerking) van de foto maakt de KNLTB een leden(spelers)pas aan waarmee u o.a. toegang krijgt tot de tennisbaan en het clubgebouw.
 • Deze KNLTB – pas is na afgifte door de bond af te halen in het clubgbouw van de vereniging.
 • De pas heeft u nodig voor toegang tot het tennispark en voor het reserveren van een baan.
 • Na aanmelding kan je per direct gebruik maken van de tennisbananen. Een “voorlopig tennispasje” is te verkrijgen in de kantine tijdens openingsuren.

Afmelden:

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap loopt jaarlijks t/m 31 december. Afmelding is altijd per einde van het jaar en dient voor 1 december van het jaar te zijn geschied. Een lidmaatschap wordt geacht te zijn verlengd voor minimaal een jaar indien schriftelijke afmelding niet voor 1 december heeft plaatsgevonden.

Mutaties:

Wijzigingen t.b.v. de ledenadministratie dienen per email aan [email protected] te worden doorgegeven, zodat wij ten behoeve van de spelerspassen en de info-bulletins altijd over de juiste gegevens beschikken.

Contributie:

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De opbouw van de contributie bestaat uit een gedeelte vaste kosten die altijd betaald moeten worden. De vaste kosten bedragen momenteel € 25,- per lid en worden altijd in rekening gebracht. Hier overheen komt dan een opslag voor de vereniging. Indien minder dan een half jaar lid wordt een percentage van deze opslag in rekening gebracht. (De bedragen worden naar boven afgerond op hele Euro’s)

Contributie 2019 SeniorJeugdJeugdJeugdStudent
13-17 10-12t / m 9
Januari-juni100% € 128,-€ 75,-€ 63.50 € 52.50 € 75.-
Juli-augustus70%€ 97,-€ 60,-€ 52.- € 44.- € 60.-
September50%€ 76,50€ 50,-€ 44,- € 38,50 € 50,-
Oktober35%€ 61,-€ 42,50€ 38,50 € 35,- € 42,50
November20%€ 45,50€ 35,-€ 33,- € 30,50 € 35,-
December10%€ 35,50€ 30.-€ 29,- € 27,50 € 30.-
Entreegeld€ 30,-alleen voor senioren en bij jaarcontributie
Zomerpas
(alleen juli-augustus)
€ 30,-€ 15.-€ 15.- € 15.- € 15.-

In principe worden geen aparte tarieven gerekend voor mensen die ook lid zijn van een andere vereniging en bijvoorbeeld alleen maar competitie spelen bij ons.

 • Je bent senior als je minimaal 18 bent of wordt gedurende het jaar. Bij studenten zal in eerste instantie het seniorentarief geïncasseerd worden, waarna na inlevering van een kopie van de studentenkaart bij de ledenadministratie of penningmeester voor het verschil een restitutie plaatsvindt.
 • Nieuwe seniorleden betalen naast de contributie eenmalig € 30,- entreegeld, welke tezamen met de contributie geïncasseerd worden. Indien men voorafgaand aan de aanmelding de afgelopen 5 jaar al eens eerder lid is geweest, dan komt het entreegeld te vervallen.

Restitutie contributiegelden:

In principe wordt contributie alleen gerestituteerd op verzoek en indien aangetoond kan worden dat door een blessure men (nagenoeg) het hele jaar niet heeft kunnen tennissen. Het te restituteren bedrag wordt per verzoek bepaald en is maximaal € 65,- (restant is ter dekking van kosten per lid en een stukje algemene verenigingskosten).

Zomerpas:

In de zomermaanden zijn veel studenten/scholieren ‘thuis’ in Denekamp en hebben veel teamsporten, zoals bijvoorbeeld voetbal en volleybal, een zomerstop, Speciaal voor deze groeperingen, voor sporters die veelal binnen sporten maar ook voor sporters die eens kennis willen maken met tennis, biedt de tennisvereniging een zomerpas van twee maanden voor niet- leden. Deelnemers aan deze Zomerpas kunnen tijdens deze twee maanden:

 •  Kennis maken met tennis.
 •  Onbeperkt vrij spelen conform de baan- en park regels.

Kortom, de zomerpas is dé ideale mogelijkheid voor sporters om fit de zomer door te komen, om lekker buiten te tennissen en/of nader kennis te maken met de tennissport….

 • Aanmelden:
 • Aanmelden kan tijdens openingstijden in de kantine van de tennisvereniging aan de Mr. Mulderstraat 38 in Denekamp. De kosten bedragen voor senioren € 30,- en jeugd* € 15,- en dienen bij aanmelding contant te worden voldaan in de kantine. Men ontvangt dan een Zomerpas. Deze pas is geldig voor de maanden juli en augustus en geeft de eigenaar toegang tot het tennispark van TVD en recht op gebruik conform baan- en park regels. De pas dient op verzoek te worden getoond. Bij misbruik wordt de pas ingenomen en de toegang tot het tennispark ontzegd.*=  Jeugd zijn zij, die dit jaar 17 jaar worden of jonger zijn. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met [email protected].