HORECA GESLOTEN……..

Helaas is door de nieuwe Corona maatregelen door de week de kantine weer gesloten. Het heeft geen zin om voor een uurtje open te zijn. Er komen ook vaak in het begin van de avond weinig gasten.

ER MAG WEL GEWOON GETENNIST WORDEN ECHTER:

– GEEN PUBLIEK
– BUITEN DE BAAN 1.5 METER AFSTAND en
– VERDER DE BEKENDE MAATREGELEN…….

De Winter Tennis Competitie gaat wél gewoon door. De baancommissarissen (zie de planning op de publicator boven de monitor in de hal en website) worden verzocht extra toe te zien op een goed verloop van de wedstrijden.

In de hal, welke je kunt binnenkomen met je lidmaatschapspas, staat direct rechts een tafel met daarop de ballen en de WTC map. In de publicator boven de monitor staan de wedstrijden en wie op welke baan dient te spelen. (Staat ook in de map)

Na afloop graag alles netjes opruimen. Alle ballen verzamelen en, indien ze nat zijn, op de verwarming onder de garderobe leggen. Anders weer in de daarvoor bestemde bak op de tafel. Denk aan het invullen van de uitslagenbriefjes.

Deze maatregelen gelden tot nadere order.

Bedankt voor jullie steun!!

Met vriendelijke groet,

Leo Blokhuis | Verenigingsmanager

Licht uit!

Het zijn -ook letterlijk- donkere tijden. Dit betekent dat de baanverlichting weer veelvuldig gebruikt wordt. Het ontsteken van de verlichting gaat altijd wel goed. Hierbij een dringend verzoek om de verlichting uit te doen als het baanvak waar je als laatste hebt getennist niet meer gebruikt wordt.
Dit kan in de hal bij de brievenbus

Dit geldt voor alle leden …..

Goed voor het milieu, vermindering van lichtoverlast en goed voor de penningmeester.
Bedankt voor je medewerking ……

VERZWARING CORONAMAATREGELEN: GEEN DUBBELSPEL DE KOMENDE 2 WEKEN

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis en padel. De maatregelen komen boven de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan in op woensdagavond 4 november om 22.00 uur en gelden voor 2 weken.

Helaas mogen er maar twee personen (vanaf 18 jaar)  per baan zijn, waardoor het dus niet is toegestaan om dubbels te spelen de komende twee weken.
TIP: Met name overdag is er nog voldoende ruimte vrij ………

Lessen

Voor jeugd t / m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer.
Dit houdt in dat er 1x per 14 dagen met maximaal 2 personen gelest kan worden of elke week met maximaal 2 personen de helft van de gebruikelijke tijd. Via de tennisleraar worden de leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. Voor de jeugd verandert er niets.

Klik op één van onderstaande buttons voor meer informatie.

Heb je vragen? Kijk dan op de button voor de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, laat het dan even weten. 

Corona richtlijnen kantine

De afgelopen maanden heeft regelmatig en goed overleg plaatsgevonden met onder andere KNLTB, sportverenigingen en gemeente. Deze lijn van samenwerken wil de vereniging graag voortzetten. ln het bijzonder als het gaat om het Corona virus onder controle te krijgen en te houden.
ln goed overleg is veel meer te bereiken!

Daarom heeft de gemeente ons het volgende onder de aandacht gebracht:
“Op verschillende locaties in onze gemeente wordt geconstateerd dat de Corona richtlijnen niet altijd in acht worden genomen. Het betreft dan met name het niet naleven van de onderlinge afstand bij horecagelegenheden, sportkantines en evenementen. Het is ogenschijnlijk vooral de jeugd, maar ook ouderen maken zich schuldig aan dit gedrag.
Om het naleefgedrag te verbeteren is het nodig dat we de Corona richtlijnen volgen en elkaar nadrukkelijker gaan wijzen op de risico’s van de besmetting en noodzakelijke gedragsverandering.

ln (Noord Oost) Twente is het aantal besmettingen gelukkig nog niet erg hoog en is het aantal ziekenhuisopnames zelfs laag. ln ons aller belang is het daarom belangrijk om de Corona regels te blijven volgen. Dit neemt niet weg dat er ook gecontroleerd wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren”.

Daarom is het dringend verzoek van de gemeente, dat ook in onze sportkantine de Corona regels uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Twente worden nageleefd.
ln het bijzonder aandacht voor een goede toepassing van de 1,5 meter regel en de registratie van bezoekers.

De 1,5 meter afstand kan IEDEREEN ZELF in de gaten houden. Dringend verzoek om dit ook te doen!

De registratie moet ook goed geregeld zijn. Dit kan via een app of via papier om het eventuele bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken.
IEDEREEN die gebruik maakt van terras of kantine en NIET gereserveerd heeft dient een registratieformulier in te vullen! Op de bar liggen papieren aanmeldformulieren klaar.
Registratie kan ook digitaal via je smartphone. Klik daarvoor op onderstaande buttons.

AED OPGELEID, ‘IN HET HELE LAND INZETBAAR’

“Bij sporten gebeuren de meeste reanimaties op een tennisbaan” aldus een ambulance medewerkster. “Dit ivm. de leeftijd van de spelers/speelsters. Tot op hoge leeftijd wordt er namelijk nog getennist”.
Helaas zijn we kort geleden nog met de neus op de feiten gedrukt dat het voorhanden hebben van een AED op de tennisbaan en omgeving echt noodzakelijk is.
Belangrijk is daarbij dat voldoende mensen opgeleid zijn om de symptomen van hartfalen te herkennen en voor de inzet en gebruik van de AED. Ook in uw prive omgeving.
Naast het feit, dat de 112 medewerker van de meldkamer jou telefonisch begeleid is het van belang dat je snel handelt en een AED zsm bij de hand hebt.
De eerste 6 minuten zijn van levensbelang en is dus snel handelen en inzet van de AED is heel belangrijk.
Heeft u zich bij het tennissen wel eens afgevraagd of iemand in uw “tennisgroepje” weet hoe te handelen bij hartfalen of anderszins? Wellicht dat u dat eens onder de aandacht brengt in uw “tennisgroepje”.
Inmiddels hebben diverse TVD leden al aangegeven een cursus te willen volgen.

Sedert meerdere jaren is onze vereniging in het bezit van een AED kast op het tennispark. Aanvankelijk waren plm. 80 personen opgeleid. Momenteel zijn dit nog ongeveer 50 personen, althans bekend bij de organisatie.
Er bestaat dan ook, naast de jaarlijkse herhaling, behoefte aan een nieuwe opleiding.
De vereniging is dan ook voornemens om een nieuwe cursus gebruik en inzet AED (Automatische Externe Defibrillator) te organiseren met medewerking van de EHBO te Denekamp.

Basiscursus reanimatie/AED:

In samenwerking met de EHBO Denekamp biedt de vereniging een nieuwe basiscursus aan.
Het betreft 1 maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur in het Irenegebouw

Data hiervoor zijn: maandag 20 januari, maandag 3 februari en eventueel 24 februari Er kunnen maximaal 10 personen per avond deelnemen.

Normale kosten per persoon zijn 30 euro, voor onze vereniging wordt 25 euro gerekend. Dit mogen leden van de TVD zijn maar ook niet-leden (familieleden, buren, vrienden) die belangstelling hebben.
Kosten van deze cursus zijn inclusief een online theorieboekje ( kan vooraf worden doorgelezen ), kosten van  de twee instructeurs, zaalhuur, certificaten, info over aanmelden als burgerhulpverlener bij Harslag.nl en de koffie.

Als extra service betaald de vereniging de kosten voor deze basiscursus reanimatie/AED voor TVD-leden.

Herhalingsavonden reanimatie / AED ( inloopavond )

Voor hen die al AED opgeleid zijn organiseert de vereniging weer de jaarlijkse herhalingen. Deze keer ism. de EHBO vereniging Denekamp.
De herhalingen zijn op dinsdagavond van 19:15 tot 21:15 uur in de kantine van de vereniging.
Data hiervoor zijn 28 januari en 11 februari

Elke 20 minuten 4 deelnemers (1 koppel 112 bellen/reanimatie/AED en 1 koppel stabiele zijligging/van buik naar rug draaien/onderzoek bewusteloos slachtoffer/verslikking/verstikking na 10 minuten wisselen)
Deze herhalingsavond is voor TVD-leden gratis.

Basiscursus EHBO (inclusief reanimatie/AED, Eerste Hulp aan Kinderen en verbandleer)

Ook wil de vereniging graag de basiscursus EHBO onder jullie aandacht brengen.
Dit betreffen 8 lessen van 2 uur op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur in het Irenegebouw. De cursus wordt daarna afgesloten met het examen bij het Oranje Kruis. Per cursus maximaal 8-10 personen. Totale kosten voor de cursus zijn 150 euro. Waaronder kosten voor de kaderinstructeurs, Lotus slachtoffer, Oranje Kruis lesboek (27,50 euro), examenkosten Oranje Kruis (50 euro), verbandmiddelen, zaalhuur, koffie en diplomapasje en certificaat.

De voorlopige startdatum voor deze basiscursus staat gepland op 16 maart 2020.

Voor degenen die veelvuldig op het tennispark aanwezig zijn betaald de vereniging de kosten. Eea. ter beoordeling van het bestuur.

Kosten

Hoewel de vereniging de kosten draagt voor de reanimatiecursus en herhaling voor haar leden kunnen alle deelnemers een rekening ontvangen van de kosten van deze cursus (150 en 25 euro).  Zij kunnen die dan inleveren bij hun ziektekostenverzekeraar. Deze cursussen worden, afhankelijk van welke ziektekostenverzekeraar en hoe je daar verzekerd bent, namelijk grotendeels vergoedt. Dan kunnen de deelnemers die meedoen en waarvoor de vereniging de kosten van de cursus draagt de eventuele vergoeding weer terugstorten in de verenigingskas van TVD.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze verenigingsmanager via [email protected]. Je krijgt dan zsm. antwoord.

Koningsspelen op tennispark

Het was vandaag een drukte van belang op het het tennispark. Leerlingen van de basisschool de Zevenster namen deel aan de landelijke Koningsspelen.
Aan de Koningsspelen doen jaarlijks meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig van ruim 6.000 scholen mee. Ongeveer 300 daarvan waren tijdens de lunch te vinden op het tennisperk aan de Mr. Mulderstraat. 150 kinderen hiervan, de groepen 3-4-5-6, hadden daar tevens een PIT les. Plezier In Tennis. Op 15 veldjes werd in 6 keer een half uur de eerste beginselen van het tennis bijgebracht. De vele kinderen genoten zichtbaar en namen enthousiast deel aan de diverse oefening onder leiding van Willy Blokhuis en 5 assistenten. Binnen was Jos van Herpt met zijn ‘hulptroepen’ druk bezig om te zorgen dat alle kinderen én vrijwiligers tijdig voorzien werden van een natje en een droogje.
Al met al een hele organisatie die samen met de ouderraad tot een goed einde werd gebracht.
Kortom het was het een hele geslaagde dag! Koud, maar iedereen vond het prachtig😊 Er was veel dank en waardering voor de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.🎉🥳

Nieuwe wedstrijdshirts voor de jeugd.


Om je net zo’n ster als Roger Federer of Rafael Nadal te voelen is een mooi tennis shirt een must. Door de jeugdcommissie is daarom, met steun van, en in samenwerking met Mensink schoenen & sport, voor aanvang van de competitie aan alle jeugdige deelnemers een nieuw wedstrijdshirt aangeboden. De jeugdcommissie wil op deze wijze ook de eenheid bij de jeugd én vereniging meer bevorderen. Het comfortabele en modieuze shirt werd zeer op prijs gesteld door de jeugdige tennissers.

Op de foto enkele trotse deelnemers met hun nieuwe shirt.

Voorjaarscompetitie 2019

De voorjaars competitie is een belangrijk gebeuren voor TVD.
Dit voorjaar nemen maar liefst 54 (!) teams deel aan deze competitie. 1 x Rood; 1 x Oranje; 4 x Groen, 5 x Geel en 43 seniorenteams.

De vereniging is erg blij met de deelname van zoveel mogelijk leden om ook deze competitie weer tot een succes te maken.
Naast de bestaande teams zijn uiteraard ook weer nieuwe teams welkom.
De vereniging heeft ook dit jaar weer vele nieuwe vriendengroepen als lid mogen begroten, dus we verwachten weer nieuwe instroom.

De organisatie van deze competitie is in handen van de competitie commissie (Aafje Kistemaker, Evelien Dierselhuis, Esther Zanderink en Martijn Horstman) en verenigingsmanager Leo Blokhuis.
Zij zijn bereikbaar via [email protected] of [email protected]

Klik voor meer informatie over de competitie op de button

Verenigingsapp (ClubApp)

De MijnKNLTB app is per afgelopen september verdwenen maar waar vind ik mijn (persoonlijke) tennisinformatie?

De georganiseerde sport verandert en de behoeften van tennissers veranderen mee. Er worden nieuwe eisen gesteld als het gaat om flexibiliteit, de snelheid en toegankelijkheid van informatie en een hoge mate van klantvriendelijkheid. Digitalisering speelt daarbij een grote rol. Tennissers willen de mogelijkheid om al hun (persoonlijke) tennisinformatie te raadplegen vanuit één plek. De bestaande MijnKNLTB app van de KNLTB kan niet in deze behoefte voorzien en is per 1 september jl. verdwenen. 

Waar kan ik mijn (persoonlijke) tennisinformatie vinden?
KNLTB ClubApp

De KNLTB ClubApp is dé ideale app voor tennissers. Via de app heb je toegang tot het wedstrijdprogramma en alle uitslagen en standen van alle KNLTB Competities én jouw persoonlijke tennisinformatie zoals je rating. Ook kan je eenvoudig teams en spelers toevoegen aan jouw favorieten zodat je ze gemakkelijk kan volgen. Daarnaast vind je in de KNLTB ClubApp het nieuws van jouw club, kan je eenvoudig een tennismaatje vinden. De KNLTB ClubApp biedt je het gemak om alles te regelen vanuit één plek. Altijd en overal.

Via onderstaande beschrijving kun deze KNLTB Clubapp downloaden:

  1. Ga naar je App Store of Play Store (afhankelijk van je telefoon);
  2. • iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1124390744?mt=8     
    • Android:    https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb&hl=nl
  3. Zoek op KNTLB Clubapp;
  4. Voer bij zoekopdracht ‘Denekamp’ in; Klik dan op het logo van TVD
  5. nu kom je in de specifieke Clubapp van TVD
  6. Vul daarna je bondsnummer en wachtwoord in;
  7. Als je je eigen wachtwoord niet meer weet kun je ‘wachtwoord vergeten’ klikken. voer nogmaals je bondsnummer in en je krijgt vervolgens een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken (e-mailadres op het adres dat bij KNLTB bekend is);
  8. Tot slot kun je nu de app openen en inloggen met je bondsnummer en je nieuwe wachtwoord!

N.B. Als je geen e-mail met de link hebt ontvangen van de KNLTB, dan klopt jouw e-mailadres bij de KNLTB niet. Indien dat het geval is, kun je het juiste e-mailadres doorgeven via: [email protected]
Heb je nog vragen? Mail deze dan naar [email protected]……

We hopen dat jullie allemaal deze app gaan downloaden zodat jullie ook online up-to-date blijven met de feiten en nieuwtjes binnen onze vereniging.

Meer informatie over het gebruik vind je op de site van de KNLTB of klik op de button hieronder…..
Ook vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen.

Winter Tennis Competitie feestelijk afgesloten

Afgelopen donderdag is de Winter Tennis Competie 2018/2019 van de Tennis Vereniging Denekamp door ongeveer 130 deelnemers op een feestelijke wijze afgesloten. Ongeveer 300 tennissers en -sters verdeeld over 10 dames- en 39 herenteams speelden, verdeeld over 9 poules, 7 of 8 wedstrijden van begin oktober tot eind maart. Hiervoor werden 225 wedstrijden gepland door de organisatie. Helaas moesten 38  wedstrijden ivm. weersomstandigheden worden afgelast.

Op deze laatste competitieavond werden nog 3 wedstrijden gespeeld. Door een overwinning van Kilogram op Goud van Oud in de heren poule A werd het op de 2e plaats staande De Gevoelige Snaar op het laatste moment voorbijgestreefd. Nr. 1 bij de heren in poule C de Braandlechter Buben won met duidelijke cijfers hun duel met het reeds gedegradeerde De Gaap en stelden zo hun kampioenschap zeker. In Poule A bij de dames werd Borrelclub overtuigend kampioen. Bij de heren was het wederom Goud van Oud dat de titel ‘Winterkampioen’ voor zich opeiste.
Voor de volledige uitslagen wordt verwezen naar de website www.tvdenekamp.nl.

Na het uitreiken van de kampioenschalen was er nog een speciaal woord van dank voor Bianca van Tongeren. Zij was het die de sporters gedurende de hele winter verzorgde met een hapje en drankje na de wedstrijden. Van Henny Groot Zwafink mocht zij een grote bos bloemen in ontvangst nemen. Henny Kattenpoel ook in het zonnetje gezet. Henny is één van de oprichters 13 jaar geleden en sindsdien bij de organisatie betrokken. Al die jaren hebben steeds meer dan 50 teams aan de WTC deelgenomen. Nu was het moment gekomen om een stapje terug te doen. Van manager Leo Blokhuis ontving hij een dinnerbon als dank voor zijn werkzaamheden.

Tot begin oktober weer……