Tennis Vereniging Denekamp

Algemene vergadering

Home » Algemene vergadering

Algemene vergadering

Jaarlijks organiseert de vereniging minimaal één algemene vergadering (AV), meestal in februari. Het bestuur legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid, de financiële situatie wordt besproken en ook de (nabije) toekomst komt aan bod. Alle leden met stemrecht kunnen hier direct invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. De vereniging is immers van ons, de leden!

Kortom het wel en wee van de vereniging wordt dan zichtbaar gemaakt.

AV 28-08-2021NotulenAgendaBoekje-AV-2020
AV 04-02-2020:NotulenAgendaBoekje-AV-2019
AV 05-02-2019:NotulenAgendaCommissieverslagen
AV 05-02-2018: Notulen