Tennis Vereniging Denekamp

Algemene Leden Vergadering

Home » Laatste foto’s » Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

30 augustus 2021

Afgelopen zaterdag werd de algemene ledenvergadering van de Tennis Vereniging Denekamp gehouden.

Voor de vergadering was weinig animo van de leden. Door velen werd dit positief gezien en dat de vereniging in rustig vaarwater verkeerd.
Deze vergadering was sowieso later dan normaal vanwege corona. Het betrof een bijzonder jaar waar veel maatregelen getroffen moesten worden. De vereniging is de coronaperiode als club goed doorgekomen maar helaas moest zij ook enkele maanden de kantine sluiten.

Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd kreeg penningmeester Maikel van Benthem het woord. Ook hij sprak van een bijzonder jaar op financieel gebied. Het grootste gedeelte van het afgelopen boekjaar is de kantine dicht geweest. De omzet zat dan ook op de helft van hetgeen was begroot.

Corona heeft ook een voordeel opgeleverd, namelijk veel tijdelijke abonnementen en nieuwe leden. Dit heeft geleid tot aanwas in senioren. De jeugdleden zijn de afgelopen jaren flink gedaald, hier zit inmiddels weer een stijgende lijn in. Het totaal aantal leden op dit moment is alweer ruim 850.

De lasten zijn laag voor het onderhoud en het clubgebouw. Daarnaast was er nog extra ondersteuning van de overheid. Dit resulteerde in een klein batig saldo waardoor de vereniging financieel niet in de problemen is gekomen.

Afgelopen jaar zijn de sponsoren afgenomen, enkele bedrijven konden de jaarlijkse nota niet betalen vanwege corona. Door de sponsorcommissie is een groot led-scherm aangeschaft. Dit was de grootste kostenpost. Dit jaar is het aantal sponsoren wel weer toegenomen.

Na goedkeuring door de kascommissie en aanwijzing nieuw kascommissielid was het tijd voor de commissieverslagen. Ook hier was zonder uitzondering sprake van een uitzonderlijk jaar waar veel toernooien/competities geen doorgang konden vinden. Bij de jeugd werd een alles-in-1 lidmaatschap geïntroduceerd. Er is nu o.a. meer ruimte voor (extra) les hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.

Huldiging jubilarissen

In totaal werden er 15 leden gehuldigd voor het 25-jarig jubileum en 5 leden voor het 40-jarig jubileum. Door de voorzitter werd aan hen de traditionele handdoek en een bos bloemen aangeboden.

De eerste termijn van 4 jaar zat erop voor voorzitter René Snijders. Hij heeft zich wederom voor 4 jaar beschikbaar gesteld en werd zonder tegenstemmen unaniem herkozen.

Verdere mededelingen:

Terras/overkapping

Er is een werkgroep aan de slag geweest om een voorstel te maken. Aan de vergadering werden enkele ontwerpen getoond en werd eea. toegelicht. Er is geen concrete planning voor de “verbouwing”. Het streven is om dit voor het jubileumjaar te realiseren. 

50-jarig jubileum

In 2023 bestaat de club 50 jaar. Henrike Kamphuis is benaderd als voorzitter voor deze commissie en heeft hiermee ingestemd.

Padel

Er is een enquête opgesteld en verstuurd voor Padel naar alle leden. Door middel van de enquête verwacht de vereniging meer inzicht te krijgen in de wensen van haar leden en kan gekeken worden of er voldoende draagvlak is over aanleg. De resultaten van de enquête worden t.z.t. gedeeld. 

Nadat de penningmeester de begroting had presenteert. (Er is voorzichtig begroot vanwege corona en er wordt een klein positief saldo verwacht over het jaar 2021) maakte Maikel tijdens rondvraag bekend dat dit zijn laatste jaar als penningmeester was.

De voorzitter kon de vergadering binnen het uur afsluiten met de vraag: “Weet je iemand die de ambitie heeft om penningmeester te worden, geef dit dan aan bij het bestuur”.

Een uitgebreid verslag komt tzt. op de website te staan.