Tennis Vereniging Denekamp

Meld je aan voor een nieuwe AED-cursus.

Home » Laatste nieuws » Meld je aan voor een nieuwe AED-cursus.

Meld je aan voor een nieuwe AED-cursus.

19 februari 2018

Zoals alle leden wel weten is TVD in het bezit van een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Ongeveer 50 leden zijn via de  TVD opgeleid om de AED te kunnen bedienen. Ook zijn er die reeds via hun werk opgeleid zijn. We willen echter meer leden de gelegenheid geven om AED hulpverlener te worden.
Dit jaar starten we dan ook een nieuwe opleiding “AED hulpverlener” voor onze leden.
De opleiding voorziet er in dat je leert een AED apparaat te gebruiken/bedienen en dat je algemene kennis vergaart over 1e hulpverlening bij o.a. hartstilstand etc.  Tevens wordt je na afloop in het bezit gesteld van een ( officieel ) certificaat.
Deze opleiding, wordt door Mevr. Ida Rikhof verzorgt in het Rode Kruis  gebouw te Denekamp. (brandweer kazerne/Rode Kruis.)
De opleiding wordt verdeeld over 2 avonden van ongeveer 2  uur per avond binnen een tijdsbestek van 1 of 2 weken.
Er is plaats voor max 8 personen.  Zo gauw als er 8 aanmeldingen zijn, wordt de inschrijving gesloten en worden de opleidingsdatums vastgesteld.
Dus wie het eerst komt………
Er zijn geen kosten aan verbonden. TVD neemt deze voor haar rekening.
Aanmelden bij Jos van Herpt via het mailadres [email protected]

Met vriendelijk groet
namens de AED commissie