NIEUWE CORONAMAATREGELEN, TENNISWEDSTRIJDEN BLIJVEN MOGELIJK

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken.

We kunnen blijven tennissen, zolang het weer het toelaat. Ook in wedstrijdverband, alleen zonder publiek en de kantine (met uitzondering van toiletten en kleedkamers) is gesloten. Wat betekent dit voor de competities, toernooien en het vrij spelen op ons tennispark?

Publiek is vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan en de kantine moet sluiten. Kleedkamers en toiletten mogen open blijvenTennis is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van een wedstrijd of training geldt deze maatregel wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Vrij spelen en training

Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor blijft gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop. Dat geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.

Competitie

De KNLTB heeft besloten om de competitie door te laten gaan, immers mag het uitoefenen van de sport gewoon doorgaan. Tennis is in de buitenlucht en de meeste mensen willen graag blijven sporten. Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden dan ook doorgaan. Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen. De kleedkamers en toiletten van zijn open. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.
Als teams niet meer mee willen doen, kunnen ze ervoor kiezen om te stoppen. Daar is iedereen vrij in. Daar worden ook geen boetes voor opgelegd. Wil je met je team stoppen mail dit dan naar de tegenstander en naar [email protected]

Zie voor de FAQ: https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/

We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en de competitie- en toernooisfeer zoals we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst met koffie, thee en taart en geen drankje na afloop. Niet alleen voor spelers is dit jammer, maar ook voor de vereniging is dit een zorg, gezien het verlies aan inkomsten. Samen met de KNLTB zullen we ons blijven inzetten om de ruimte om te sporten zo groot mogelijk te houden.

Voor meer informatie verwijzen we jullie naar https://corona.knltb.nl/

Het bestuur.

Corona richtlijnen kantine

De afgelopen maanden heeft regelmatig en goed overleg plaatsgevonden met onder andere KNLTB, sportverenigingen en gemeente. Deze lijn van samenwerken wil de vereniging graag voortzetten. ln het bijzonder als het gaat om het Corona virus onder controle te krijgen en te houden.
ln goed overleg is veel meer te bereiken!

Daarom heeft de gemeente ons het volgende onder de aandacht gebracht:
“Op verschillende locaties in onze gemeente wordt geconstateerd dat de Corona richtlijnen niet altijd in acht worden genomen. Het betreft dan met name het niet naleven van de onderlinge afstand bij horecagelegenheden, sportkantines en evenementen. Het is ogenschijnlijk vooral de jeugd, maar ook ouderen maken zich schuldig aan dit gedrag.
Om het naleefgedrag te verbeteren is het nodig dat we de Corona richtlijnen volgen en elkaar nadrukkelijker gaan wijzen op de risico’s van de besmetting en noodzakelijke gedragsverandering.

ln (Noord Oost) Twente is het aantal besmettingen gelukkig nog niet erg hoog en is het aantal ziekenhuisopnames zelfs laag. ln ons aller belang is het daarom belangrijk om de Corona regels te blijven volgen. Dit neemt niet weg dat er ook gecontroleerd wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren”.

Daarom is het dringend verzoek van de gemeente, dat ook in onze sportkantine de Corona regels uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Twente worden nageleefd.
ln het bijzonder aandacht voor een goede toepassing van de 1,5 meter regel en de registratie van bezoekers.

De 1,5 meter afstand kan IEDEREEN ZELF in de gaten houden. Dringend verzoek om dit ook te doen!

De registratie moet ook goed geregeld zijn. Dit kan via een app of via papier om het eventuele bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken.
IEDEREEN die gebruik maakt van terras of kantine en NIET gereserveerd heeft dient een registratieformulier in te vullen! Op de bar liggen papieren aanmeldformulieren klaar.
Registratie kan ook digitaal via je smartphone. Klik daarvoor op onderstaande buttons.