Het is zover!

We hebben toestemming van de gemeente om de jeugd tm. 18 jaar weer te laten tennissen op ons tennispark.Echter dit is wel gebonden aan diverse voorwaarden .Zo dient er toezicht te zijn en is het park niet altijd geopend.
De openingstijden zijn vooralsnog als volgt:

* Namen kunnen aangepast worden

Daarnaast is er nog informatie voor:- de ouders/verzorgers- sporters- Trainers/begeleiders en vrijwilligers. Zie hiervoor de bijlagen. 
– Informatie voor ouders/verzorgers;
– Informatie voor sporters;
– Informatie voor trainers/begeleiders en vrijwilligers.
Om het park open te houden is het noodzakelijk dat aanwijzingen in deze bijlagen opgevolgd worden.
Bij het niet houden aan de aanwijzingen kan het park weer gesloten worden en de vereniging worden beboet. Een eventuele boete zal zoveel mogelijk op de veroorzaker worden verhaald.

Lessen

Miv. vrijdag 1 mei starten de lessen weer. De (ouders van de) kinderen hebben hier via de mail informatie over ontvangen. De verwachting op dit moment is dat tot aan de herfstvakantie nog maximaal 15 lessen gegeven kunnen worden. Dit in overleg met de betreffende tennisschool. Indien meer kinderen les willen volgen kunnen deze aangemeld worden via [email protected] Er zal dan gekeken worden of er nog plek is c.q. gemaakt kan worden.

Dit is een 1e stap om weer te kunnen tennissen.We verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt zodat de kansen om te tennissen vergroot worden.

We wensen de kinderen veelplezier en …… blijf gezond!

Tennis door jeugd t/m 18 jaar mag weer, wat nu?

De Nederlandse jeugd mag weer tennissen. Het kabinet heeft de maatregelen wat versoepeld, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Hoe nu verder? Wat doet de KNLTB en wat moet je als vereniging doen?

Op deze webpagina van de KNLTB staan de stappen die de komende dagen gezet worden door de KNLTB, zodat je een beeld hebt wat er speelt. Uiterlijk vrijdag ontvangt de vereniging het protocol met de richtlijnen.

KNLTB Competities verplaatst naar het najaar.

Het kabinet heeft afgelopen dinsdagavond aangekondigd het grootste gedeelte van alle maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot 20 mei. Dat betekent dat de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie niet kunnen starten in het weekend van 9/10 mei en dat het spelen van deze competities voor de zomer niet haalbaar is. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. Ook de Voorjaarscompetitie Padel, die op 25 mei zou starten, wordt verplaatst naar het najaar.

Op deze webpagina van de KNLTB vind je meer informatie over verplaatsing van de competities.

Veel gestelde vragen na maatregelen omtrent coronavirus

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd t/m 20 mei en een aantal maatregelen voor jeugd en topsporters versoepeld. Dit heeft gevolgen voor verenigingen, spelers, leraren, competities en toernooien en ander activiteiten en roept uiteraard veel vragen op. We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden hieronder op een rijtje.

  • Kijk hier voor de meestgestelde vragen en antwoorden omtrent het park, baanonderhoud, trainingen, vrij spelen, het bestuur/de ALV, contributies, financiële tegemoetkomingen en evenementen. 
  • Kijk hier voor de meestgestelde vragen en antwoorden én aanvullende informatie over de Voorjaarscompetitie en toernooien.
  • Kijk hier voor de meestgestelde vragen en antwoorden én aanvullende informatie voor leraren. 

Maatregelen verlengd: sportclubs blijven dicht t/m 28 april

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor tennis in Denekamp? Lees hier de laatste update.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. Het bestuur van TVD realiseert zich dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekt één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook ons tennispark blijft gesloten en tennis activiteiten mogen er niet plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

Voor alle vragen over vrij tennissen, trainingen, baanonderhoud, contributies en financiële tegemoetkomingen, kijk hier bij de veel gestelde vragen van de KNLTB.

Competities

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Zij houden zich hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

De KNLTB is alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties aan het bekijken. Ze denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot …? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie.

Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor de vereniging, spelers en organisatie. Daarom nemen ze ook even de tijd om hier een beslissing over te nemen. In deze tijd moeten geen overhaaste beslissingen worden genomen. Kijk hier voor de meest gestelde vragen over uitstel VJC.

Hoe om te gaan met de contributie tijdens de coronacrisis?

Op dit moment wordt iedereen door de maatregelen rond de coronacrisis getroffen: de vereniging, leden en leraren. Voor iedereen geldt dat deze situatie nieuw is en daardoor roept dat veel vragen op bij vereniging. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de contributie in deze periode?

De KNLTB adviseert verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie, zoals de huur en onderhoud van het tennispark, blijven namelijk doorlopen. In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Het bestuur wil de op dit moment lopende afspraken respecteren en vraagt de leden om solidair te zijn en de contributie te betalen, dit om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen. De vereniging is van en voor de leden: we moeten het samen doen.

In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf.