Nieuwe maatregelen coronavirus

Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op maandag 23 maart jl. nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs en dus ook tennisparken geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?

Het kabinet beslist komende dinsdag 31 maart hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april gelden, dus onder meer over het thuiswerken en de sluiting van scholen, sportclubs, restaurants en musea. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt.

De KNLTB kan nu dus nog niet precies zeggen wat de consequenties zijn voor tennis, trainingen en de start van de competities na 6 april. Zij houden hierover nauw contact met NOC*NSF en VWS.

We nemen nu geen overhaaste beslissing over het vervolg van de uitvoering van de competities. We willen alle scenario’s goed afwegen en de juiste keuzes maken voor de lange termijn. Hierbij zal de gezondheid van onze leden altijd voorop staan. Het voorlopige uitstel van de competities tot begin mei zoals vorige week aangekondigd blijft staan. Dinsdag 31 maart en uiterlijk 6 april weten we meer over de maatregelen en de betekenis voor sport.

Abrupt einde Winter Tennis Competitie.

Door de ontwikkelingen rond het Coronavirus zag de organisatie van de Winter Tennis Competitie zich vorige week donderdag genoodzaakt om de competitie met onmiddellijke ingang stop te zetten en vroegtijdig te beëindigen.

Het is niet haalbaar om de laatste 7 competitieavonden later in te halen ivm. de voorjaarscompetitie en de aankomende toernooien. Alle gespeelde wedstrijden tot en met 11 maart tellen mee voor de eindstanden. Voor een compleet overzicht klik je HIER.

Het is ook erg jammer dat de feestavond niet door kan gaan. In oktober wordt weer gestart met een nieuw seizoen. De WTC zal dan voor de 15e keer georganiseerd worden. De organisatie hoopt dat dubbel te vieren in het jubileumjaar.

KNLTB Voorjaarscompetitie en Kia Tenniskids competitie voorlopig uitgesteld tot begin mei.

De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. De KNLTB probeert er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van de leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Op dit moment ligt het verenigingsleven stil tot en met 6 april en kan nog niet worden voorzien tot wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kan voor de zomervakantie een volledige competitie afgespeeld worden en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden.

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

KNLTB Voorjaarscompetitie

De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij je hierover en worden de speeldata zo snel mogelijk aangepast op MijnKNLTB.

Kia Tenniskids competitie

Voor de Rode en Oranje competitie geldt dat de teams starten op zondag 17 mei. Teams beginnen op deze datum, zoals gepland, aan de tweede periode met speelronde 1, 2, 3 en 4. Daarna spelen zij nog speelronde 2 en 3 van de eerste periode. De andere twee speeldagen komen te vervallen. De kinderen die meedoen aan de Groene competitie beginnen op zondag 10 mei aan hun competitie. Zij starten met speelronde 4, 5, 6 en 7 en spelen daarna speelronde 1, 2 en 3.

Wat betekent dit voor toernooien?

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de door de KNLTB goedgekeurde toernooien. Alle toernooien tot en met 6 april zijn geannuleerd. 

Daarnaast heeft het verschuiven van de Voorjaarscompetitie effect op de toernooien. Mocht het mogelijk zijn om in mei te starten met de Voorjaarscompetitie dan kan dit consequenties hebben voor de toernooien die in mei en juni georganiseerd worden. Sommige speeldagen kunnen dan samenvallen met een toernooi op de vereniging. Dit kan gevolgen hebben voor de baancapaciteit. Het is op het moment nog onbekend voor hoe lang de maatregelen stand zullen houden. Om deze reden wordt er nu nog geen actie ondernomen voor de toernooien die op de kalender staan in de maanden mei en juni. Zodra de KNLTB hier een besluit over heeft genomen zullen we toernooileiders hierover informeren.

Meestgestelde vragen

We beseffen ons dat het uitstellen van de Voorjaarscompetitie gevolgen kan hebben voor toernooien en/of andere activiteiten op jouw vereniging en dat deze beslissing vragen oproept. Klik HIER voor de meestgestelde vragen en antwoorden én aanvullende informatie over de Voorjaarscompetitie en toernooien.

Tennis en het Coronavirus Update 15 maart

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vandaag 18.00 uur en gelden t/m 6 april.

De KNLTB heeft daarom alle tennisverenigingen opgeroepen om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. De KNLTB zal ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.

Competitie en toernooien

Het bestuur van TVD volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van KNLTB  en NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 6 april.

Dit houdt in dat de volgende evenementen niet doorgaan:

  • De voorbereidingslessen voor de competitie;
  • 20 maart: Afsluiting herfst/winterlessen;
  • 22 maart: Ouder-kind-toernooi;
  • 26 maart: Feestavond Winter Tennis Competitie; 
  • 28 maart: Maak Kennis Met Tennis;
  • 29 Maart: Voorbereiding competitie; 
  • 31 maart: Afhalen competitiespullen; 
  • De speeldagen van de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) op 22 en/of 29 maart en 5 april
  • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april.

Ook alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten worden afgelast.  Het bestuur zal dan ook in deze periode niet bij elkaar komen om te vergaderen en/of te overleggen.

Verder verwijzen we naar de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot thuisblijven, thuiswerken en het bezoeken van evenementen.

Voor vragen kun je terecht bij de verenigingsmanager via [email protected]

Bron: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Tennis en het Coronavirus

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het kort komt het erop neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord Brabant, nu voor heel Nederland geldt.

Het bestuur van de TVD  volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van de KNLTB en NOC*NSF. Vandaar dat alle evenementen waaronder o.a. de (winter) competitie-, de instuif op zondag, af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart in heel Nederland.

Dit houdt o.a. in dat de WinterTennisCompetitie met onmiddellijke ingang is gestopt. Ook de feestavond op 26 maart en NLDoet van a.s. zaterdag gaan niet door. NLDoet wordt uitgesteld naar een latere datum, hetgeen ook geldt voor het ouder-kind-toernooi en Maak Kennis Met Tennis.
De afsluiting herfst/winterlessen vervalt helemaal.

Trainingen afhankelijk van de groepsgrootte en vrij tennissen op de club kan vooralsnog doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. 

Verder verwijzen we voor naar de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot thuisblijven, thuiswerken en het bezoeken van evenementen.

Voor vragen kun je terecht bij de verenigingsmanager via [email protected]

Bron: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/ en https://www.oranjefonds.nl/oproep-stel-nldoet-activiteiten-uit