Dit is wat tennis met je brein doet

De fysieke voordelen van sport, zoals sterke spieren en een gezond hart, zijn welbekend. Maar op het mentale vlak ligt dat wat ingewikkelder. Arts Babette Pluim en neuropsycholoog Erik Scherder maken het inzichtelijk, met tennis als ideaal voorbeeld.

Lees verder……..

Vervanging tennisbanen.

De huidige banen (muv. Baan 10) zijn begin 2006 voor het laatst gerenoveerd en de kwaliteit neemt merkbaar af. Daarnaast zijn de banen (vorig jaar al) economisch afgeschreven.
Begin vorig jaar is daarom een werkgroep opgericht die de renovatie/vervanging begeleidt. Deze werkgroep bestaat uit René Snijders (vz.), Maikel van Benthem (penn.mr.), Hennie Kattenpoel (groundsman) en Leo Blokhuis (Manager). Hennie Kattenpoel is inmiddels vervangen door onze nieuwe groundsman Jan Heuvels.
Het heeft lang geduurd, er is lang over gepraat (en onderhandeld) maar eindelijk is het zover!

9 tennisbanen worden direct na einde van de clubkampioenschappen vervangen….

In de maand juli zal er dus sprake zijn van enige overlast en ongemak. We vragen jullie begrip hiervoor. Het is de bedoeling dat er in ieder geval steeds 7 banen bespeelbaar zijn. Nieuw aangelegde banen zullen direct bespeelbaar zijn.

Huidige situatie
Ons park beschikt over drie blokken van drie Frenschcourt banen die omgebouwd  worden naar TennisPro Vision, gelijk aan baan 10, die in 2014 door Antea Group is aangelegd.

Het vervangen van de tennisbanen kan op hoofdlijnen als volgt worden omschreven:
1. Voorbereidende werkzaamheden:
In het hekwerk van de banen worden tijdelijke werktoegangen gemaakt, die nadien worden hersteld.  Bij de toegang tot de banen worden rijplaten toegepast.  De bestaande baan-inrichtingsmaterialen zoals netpalen en netten worden opgenomen en afgevoerd.
2. Verwijderen bestaande kunstgrasmat:
De bestaande Frenchcourt toplaag zal worden verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker.
3. Beregening:
De huidige sproeiers van de beregeningsinstallatie worden verwijderd, de leidingen worden afgedopt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Tennisbal2.jpg

TennisPro Vision

Op de fundering wordt een nieuw Tennispro Vision toplaag aangebracht conform de kwaliteit van baan 10.
TennisPro Vision combineert de voordelen van tennisbanen van gravel en kunstgras. Met TennisPro Vision heeft Antea Group een onderhoudsarme, all-weather tennisbaan ontwikkeld met speleigenschappen die vergelijkbaar zijn met gravel.

Planning:

De duur van de werkzaamheden voor 9 banen worden onder normale omstandigheden geraamd op 2 tot 3 weken mits de weersomstandigheden mee zitten en er geen lava hoeft worden toegevoegd.  De werkzaamheden staan gepland vanaf 1 juli t/m 20 juli met uitloop tot 25 juli en worden uitgevoerd door Antea Group. (https://www.anteagroup.nl/nl/artikel/over-ons-0)

Alles in goed overleg en met goedkeuring van de werkgroep.

Het project wordt uitgevoerd onder het Kiwa ISA Sport (NOC*NSF) keurmerk, volgens de normen van Kiwa ISA Sport/KNLTB en de reglementen van de KNLTB. De Tennis Vereniging Denekamp beschikt dan over tennisbanen die voldoen aan de meest actuele eisen (op moment van aanleg).

‘Antea Group’ is aangesloten bij de Vereniging van Tennisbaanbouwers (VTN) in Nederland. In de VTN zijn de meest gerenommeerde tennisbaanbouwers in Nederland verenigd met het doel tennissend Nederland te voorzien van tennisbanen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Alle door VTN aangelegde of gerenoveerde banen worden immers gekeurd door Kiwa ISA Sport (voorheen NOC*NSF).