Wedstrijdplanning wintertenniscompetitie

Maandag 18 December 2017

Baancommissaris:
Timmerhuis en Co

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
baan

 

Timmerhuis en Co  Koud he  I 1+8 
Tevoko 2.0  Spanningsloos  II 2+8 
De Achterblijvers  Door Geklungel ontstaan  III 3+9 
de Mek'n roos  Progressie  VII 7+9 

Woensdag 20 December 2017

Baancommissaris:
De Ballen 2.0

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

De Ballen 2.0  Der Niehoffer manschaft  I 1+8 
TC Ace-Hole  Sixpack  II 2+8 
Smash   Borrelclub  III 3+9 
FiFo  Reunited  VII 7+9 

Donderdag 04 Januari 2018

Baancommissaris:
Braandlechter B 1

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

De Knakkers  Braandlechter B 1  I 1+8 
Goud van Oud  Reunited  II 2+8 
De Versbrothers  Relax 5  III 3+9 
Double the Fun  Tennisladies  VII 7+9 

Maandag 08 Januari 2018

Baancommissaris:
TV de TC 1.8 ltr

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

TeVoKo 1  TV de TC 1.8 ltr  I 1+8 
Speedy's  Come Back   II 2+8 
Kilogram  IB Boys  III 3+9 
TOC De Oldies  Baan 11  VII 7+9 

Dinsdag 09 Januari 2018

Baancommissaris:
Zonnestraaltjes

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Grand Slammers  Zonnestraaltjes  VII 7+9 

Woensdag 10 Januari 2018

Baancommissaris:
Tevoko 2.0

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Balletje achter  Tevoko 2.0  I 1+8 
Spanningsloos  De Achterblijvers  II 2+8 
De derde helft  Flexibel  III 3+9 
Koud he  Klotshok  VII 7+9 

Donderdag 11 Januari 2018

Baancommissaris:
Deuce

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Deuce  De Bakvisjes  I 1+8 
Niveau 10   Sensationell  II 2+8 
De Gevoelige snaar  TCS The Coming Stars  III 3+9 
Net niet hard genoeg  OTNH  VII 7+9 

Maandag 15 Januari 2018

Baancommissaris:
Sixpack

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Sixpack  de Mek'n roos  I 1+8 
De Ballen 2.0  Progressie  II 2+8 
Borrelclub  Zonnestraaltjes  III 3+9 
Smash   Grand Slammers  VII 7+9 

Woensdag 17 Januari 2018

Baancommissaris:
Z.O.T.

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Z.O.T.  Speedy's  I 1+8 
Der Niehoffer manschaft  TC Ace-Hole  II 2+8 
Braandlechter B 1  Kansloos 4.0  III 3+9 
H3GWAP  De Versbrothers  VII 7+9 

Donderdag 18 Januari 2018

Baancommissaris:
Double trouble

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Double trouble  Double the Fun  I 1+8 
Door Geklungel ontstaan  Balletje achter  II 2+8 
Timmerhuis en Co  Team 2000  III 3+9 
Pylaku  TeVoKo 1  VII 7+9 

Maandag 22 Januari 2018

Baancommissaris:
IB Boys

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

IB Boys  Reunited  I 1+8 
FiFo  Goud van Oud  II 2+8 
Zonnestraaltjes  Borrelclub  III 3+9 
Tevoko 2.0  De Achterblijvers  v

Woensdag 24 Januari 2018

Baancommissaris:
Tennisladies

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Tennisladies  De Bakvisjes  I 1+8 
Flexibel  Koud he  II 2+8 
De derde helft  Klotshok  III 3+9 
TV de TC 1.8 ltr  TCS The Coming Stars  VII 7+9 

Donderdag 25 Januari 2018

Baancommissaris:
Come Back!

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Come Back   Sensationell  I 1+8 
de Mek'n roos  De Ballen 2.0  II 2+8 
Net niet hard genoeg  De Knakkers  III 3+9 
Relax 5  Baan 11  VII 7+9 

Maandag 29 Januari 2018

Baancommissaris:
Z.O.T.

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Z.O.T.  Niveau 10   I 1+8 
TOC De Oldies  H3GWAP  II 2+8 
OTNH  Braandlechter B 1  III 3+9 
De Gevoelige snaar  Pylaku  VII 7+9 

Woensdag 31 Januari 2018

Baancommissaris:
Grand Slammers

19.35-20.20
baan

20.25-21.10
baan

21.15-22.00
b
aan

 

Grand Slammers  Smash   I 1+8 
Progressie  Sixpack  II 2+8 
Goud van Oud  Kilogram  III 3+9 
Spanningsloos  Door Geklungel ontstaan  VII 7+9